Gro

 

Navigatør

Aleksander

 

Skipsreder og kaptein

Tommy

 

Styrmann

Stig

 

Dekks- og byssegutt

Mannskapet